Upozorňujeme všetkých návštevníkov Lyžiarskeho vleku Cigeľ,obzvlášť snowboardistov,že náš lyžiarsky vlek je skonštruovaný s vystupovaním priamo na obratnej stanici a následným prikázaným smerom jazdy doľava.Je neprípustné odpájať sa od vleku tesne pred obratnou stanicou (na šikmine pred obratnou stanicou).Uvedeným konaním sú dotyční zodpovední za poškodzovanie prepravného zariadenia,za odstavenie vleku z dôvodu poruchy a taktiež za finančné straty na strane prevádzkovateľa aj návštevníkov.