Ceny platné v sezóne 2017 sú rovnaké

     ako v sezóne 2013-2014 a 2014-2015!

                                    Lístok platí pre obidva vleky.


Platba je možná iba v hotovosti!!!

Platnosť časových lístkov začína plynúť ihneď po zakúpení!!!

Nárok na  zľavnený lístok je len pri predložení preukazu identifikujúci vek.

Seniorský lístok - občania starší ako 62 rokov.

Návštevníci sú povinní dodržiavať Biely kodex a pokyny obsluhy.

Skipass sa nevracia pri zlom počasí, poškodení, výpadku elektrickej energie a odstavení zariadenia.

Pri zistenom zneužití môže byť skipas odobratý.

V cene prepravného nie je zahrnuté poistenie.

 

Celosezónny lístok     250 €

Lístok bude vydaný formou "poukazu".Bude neprenosný,s menom a identifikačným číslom (číslo občianskeho preukazu pripadne rodné číslo) a bude akceptovaný iba s predloženým identifikačným dokladom.Po predložení "poukazu" spolu s identifikačným dokladom  a zaplatení manipulačného poplatku 0,4 Eur,bude možné "poukaz" vymeniť za skipas a to buď celodenný alebo večerný.Po vyzdvihnutí skipasu si obsluha ponecháva "poukaz".Po skončení lyžovania bude "poukaz" výmenou za použitý skipas vrátený majiteľovi.Je to opatrenie proti zneužívaniu sezónnych lístkov.

Viac informácií a objednávky sezónnych lístkov na týchto telefónnych číslach:  0905918403   0908227134

 

Časový interval medzi opätovným použitím skipasu v turnikete musí byť minimálne 4 minúty!!!

Skipasy pre deti môžu používať len deti, ktoré nedovŕšili vek 12 rokov. Pri zakúpení skipasu a pri kontrole sú povinné preukázať sa dôveryhodným dokladom /pas, alebo preukaz poistenca.

Pri zistení neoprávneného používania zľavneného skipasu (detský,seniorský) je obsluha vleku oprávnená lyžiara nevpustiť na vlek.

Počas celodennej prevádzky (víkend a dni pracovného pokoja) je od 16:00 do 17:30 nevyhnutná technická prestávka!