Kontakt

Obecný Úrad Cigeľ                       

tel.: 046/ 548 70 36, 046/548 70 38    

fax.: 046/548 70 37                                                    

e-mail: ocucigel@stonline.sk

 

Lyžiarsky Klub Cigeľ

tel.: 0908 227134

 

Lyžiarske stredisko Cigeľ (Priedavky-Šabľová)

Súradnice GPS:  48.702 °S (zemepisná šírka)

                         18.652 °V (zemepisná dĺžka)